FAQ

 • 1.Sprzedaż energii
 • Czy w trakcie zmiany sprzedawcy energii pozostanę bez prądu?
  admin12-09-2016

  Nie. Dotychczasowy sprzedawca energii będzie zapewniał prąd do momentu wejścia w życie nowej umowy. Prąd nie zostanie wyłączony ani na moment. Takie jest prawo. Dowiesz się o fakcie zmiany sprzedawcy jedynie na podstawie faktury od nowego sprzedawcy.

 • 2.Sprzedaż gazu
 • Czy w trakcie zmiany sprzedawcy energii pozostanę bez gazu?
  admin12-09-2016

  Nie. Dotychczasowy sprzedawca gazu będzie zapewniał dostawę do momentu wejścia w życie nowej umowy. Dostawa gazu nie być wyłączona ani na moment. Takie jest prawo.

 • 3.Ogólne
 • Ile kosztuje zmiana dostawcy energii lub gazu?
  admin12-09-2016

  Zmiana dostawcy energii jest bezpłatna.

 • Czy muszę wymienić licznik?
  admin12-09-2016

  Nie. Zmiana dostawcy energii bądź gazu nie wymaga zmiany licznika lub wymiany instalacji. Jeśli jednak z różnych przyczyn okazałoby się to konieczne, to w przypadku klienta indywidualnego bądź taryf C wymianę licznika wykonuje spółka dystrybucyjna na własny koszt.

 • Gdzie zgłaszam awarię po zmianie?
  admin12-09-2016

  Operatora Sieci Dostępowej nie można zmienić, wg prawa i z praktyki tylko jedna firma wyznaczona przez państwo ma prawo doprowadzić kable do Ciebie. Ta firma odpowiada więc dalej za wszelkie awarie związane z siecią przesyłową. Czyli w tej kwestii nic się nie zmienia. Operator Sieci Dostępowej pozostaje bez zmian, zmienia się tylko dostawca energii elektrycznej.

 • Jak długo trwa procedura zmiany sprzedawcy?
  admin12-09-2016

  Wg polskiego prawa procedura pierwszej zmiany sprzedawcy nie może trwać dłużej niż 30 dni, a kolejna tylko 14 dni. W praktyce pierwsza zmiana sprzedawcy trwa od miesiąca do dwóch. Takie są realia rynku 🙂

 • Jakie formalności załatwić aby zmienić sprzedawcę ?
  admin12-09-2016

  Żadnych. Po podpisaniu z nami umowy, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, wszystkich formalności dokonujemy w Twoim imieniu.

 • Czy po podpisaniu umowy sprzedażowej z nowym dostawcą energii lub gazu wzrosną opłaty dystrybucyjne?
  admin12-09-2016

  Nie wzrosną. Zgodnie z prawem, firmy zajmujące się dystrybucją energii i gazu są zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji na podstawie zatwierdzonej taryfy. Stawki te dla całego kraju zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE).

 • Czy mogę wrócić do poprzedniego sprzedawcy?
  admin12-09-2016

  Nie ma formalnych przeszkód dla powrotu do starego sprzedawcy. Jeśli będzie on zainteresowany podpisaniem z Tobą umowy, a Ty uznasz, że jego oferta jest dla Ciebie korzystna, możecie podpisać umowę sprzedaży.

 • Co się stanie jak mój nowy sprzedawca zbankrutuje?
  admin12-09-2016

  Nic. Dalej będziesz miał prąd. Prawo wyznaczyło tzw. sprzedawców rezerwowych, którzy automatycznie przejmują obowiązki dostawy prądu w przypadku problemów obecnego dostawcy.