By Jürgen z Sandesneben, Germany - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1372121

Od lipca na naszych rachunkach pojawiła się stawka opłaty OZE

Posted on

Opłata OZE wynosi 2,51 zł/ MWh. Wynika ona z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. Opłata ta jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Stawka opłaty OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Opłaty te dystrybutorzy mogą zacząć pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE. Opłata OZE została uwzględniona w taryfach przedsiębiorstw energetycznych na 2016 r.

Informacja URE Data publikacji 19.07.2016

15 489 thoughts on “Od lipca na naszych rachunkach pojawiła się stawka opłaty OZE