Stan zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Urząd Regulacji Energetyki systematycznie podaje ilości osób oraz biznesów, które już skorzystały z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Sytuację na koniec lipca 2016 podaje ten artykuł na stronach URE

1-8008