Najwięksi Operatorzy Systemy Dystrybucji energii

W sprzedaży i dostarczaniu energi do odbiorcy końcowego biorą udział dwie firmy, sprzedawca energii oraz firma która dostarcza ją do domu, firmy. Sprzedawcę możemy sobie wybrać, firmy która dostarcza prąd, nie. Powyżej pokazani są najwięksi dostarczyciele prądu w Polsce. Firmy te używają na ogół podobnej nazwy jak firmy z nimi związane zajmujące się sprzedażą energii tj. np Tauron oraz Tauron Dystrybucja, używają prawie te same logo, ale należy pamiętać iż są to DWIE RÓŻNE FIRMY. Z jedną jesteśmy związani na zawsze, drugą możemy zmienić kiedy chcemy.
Poniżej opisana jest krótka charakterystyka owych podmiotów.

Enea S.A.

Jednym z największych producentów i sprzedawców energii elektrycznej w Polsce jest grupa Enea. Według informacji, jakie można znaleźć na jej stronie internetowej, wytwarza około szesnastu procent energii elektrycznej, która jest sprzedawana konsumentom w Polsce.

Operuje ona przede wszystkim w zachodniej oraz północnej Polsce. Grupa chwali się, że posiada około 2,1 mln klientów indywidualnych oraz 400 tys. instytucjonalnych.

Tauron

Tauron to prawdziwy moloch, w którego skład wchodzą nie tylko spółki zajmujące się wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej, ale również dwie kopalnie węgla kamiennego oraz firma zajmująca się sprzedażą nieruchomości. Grupa jako taka operuje przede wszystkim na Śląsku oraz Małopolsce, jakkolwiek jej „macki” sięgają aż po Podkarpacie. W tej chwili może się pochwalić 5,3 mln klientów, którzy zarówno kupują od niej energie elektryczną, jak i korzystają z jej usług dystrybucyjnych.

RWE Stoen oraz RWE Operator

RWE Stoen Operator w porównaniu z Tauronem oraz Eneą jest firmą “niewielką” (nie należy jednak zapominać, ze została wydzielona ze struktur RWE Stoen na mocy ustawy), ale za to ważną, gdyż działa na stołecznym rynku i podlega jej 900 tys. klientów indywidualnych ze stolicy naszego kraju.

PGE (Polska Grupa Energetyczna)

PGE to największa polska spółka energetyczna. Działa ona zarówno na rynku wytwarzania, jak i dystrybucji energii elektrycznej. Wg ostatnich danych jej udziały w rynku w pierwszym przypadku sięgają 40%, natomiast w drugim 24%. Działa ona przede wszystkich w Polsce Środkowej oraz Wschodniej.