Jesteśmy spółką zajmującą się szeroko rozumianą optymalizacją kosztów zużycia energii. Jako niezależny broker energetyczny reprezentujemy interesy naszych klientów.
Działamy w branży energetycznej od 2013 skupiając działalność na 2 podstawowych obszarach:

  • Sprzedaż energii elektrycznej i gazu dla klientów biznesowych i instytucjonalnych;
  • Optymalizacja zużycia energii w zakresie projektowania i montażu oświetlenia LED oraz modernizacji sieci (kompensatory mocy biernej);

W roku 2015 spółka pozyskała klientów o łącznym wolumenie ponad 360 000 MWh działając głównie w sektorze zamówień publicznych oraz dużych klientów biznesowych m.in.

  • Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Piątkowo);
  • Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wola);
  • TFI KGHM;
  • Klub Sportowy Posnania;
  • Gmina Białobrzeg.

Jako broker energetyczny w naszym portfelu posiadamy ofertę wielu firm, co pozwala nam na reprezentowanie interesów klientów, a nie firm energetycznych.

Za usługi związane z analizą aktualnej umowy, analizą profilu zużycia klienta oraz wyborem optymalnego produktu nie pobieramy żadnych opłat od klienta.

Wszystkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy zgodnie z przepisami Urzędu Regulacji Energetyki są również bezpłatne i w całości koordynowane przez naszych Doradców we współpracy ze spółkami energetycznymi.

Nasze wynagrodzenie pochodzi z prowizji od firm energetycznych, którą otrzymujemy w momencie gdy klient skorzysta z naszej oferty i podpiszę umowę sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego.

Stawiamy na profesjonalizm i zaufanie klientów.

Jesteśmy członkiem TGE (Towarowej Giełdy Energii)