Proces zmiany sprzedawcy

W 2007 r nastąpiło rozdzielenie działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych w wyniku czego nastąpił ich podział na osobne spółki

Dystrybutorzy energii (dawne Zakłady Energetyczne) prowadzą dwa niezależne rodzaje działalności: handel energią oraz jej transport sieciami dystrybucyjnymi.

Od tej chwili każdy klient na rynku energii kupuje energię i usługę jej dostarczenia od dwóch różnych firm.

Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi jest najlepszym sposobem na obniżenie cen energii i podniesienie jakości obsługi klientów.

Prawo swobodnego wyboru sprzedawcy posiadają wszyscy klienci na rynku energii

Płacąc za energię elektryczną klient nabywa towar w postaci energii elektrycznej oraz usługę przesyłu tej energii od wytwórcy do odbiorcy.

Szczegółowa procedura procesu zmiany sprzedawcy opisana jest na stronie Urzędu Regulacji Energetyki Prezentacja URE

 

Krok 1
Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
Krok 2
Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy
Krok 3
Zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej
Krok 4
Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego
o zawarciu nowej umowy sprzedaży
Krok 5 (nieobligatoryjny)
Dostosowanie układów pomiarowo — rozliczeniowych
Krok 6
Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

Po zawarciu umowy, wszystkie wymagane czynności dokonujemy w imieniu klienta bez żadnych kosztów dodatkowych.