UE zakupi wspólnie gaz jeszcze przed zimą

Unia Europejska planuje rozpocząć wspólne zakupy gazu przed zimą – poinformowała Kadri Simson – unijny komisarz ds. energii. Ma to na celu zmniejszenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych i stworzenia bufora zabezpieczającego przed dalszymi zmianami w dostawach energii.

Komisja Europejska przedstawiła plan, dzięki któremu możliwa byłaby rezygnacja do 2027 roku z rosyjskich paliw kopalnych. Miałoby się to dokonać poprzez przyspieszenie inwestycji w energię odnawialną przy jednoczesnej oszczędności energii oraz przejście na paliwa kopalne z innych źródeł niż rosyjskie. Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, Rosja, dostarczająca 40% gazu do UE, odcięła dostawy do krajów, które odmówiły płacenia za dostawy w rosyjskiej walucie, tzn. do Polski, Bułgarii i Finlandii.

W związku z zaistniałą sytuacją, została uruchomiona specjalna platforma UE, która połączy zapotrzebowanie krajów i pomoże skoordynować wykorzystanie infrastruktury do importu dostaw z innych źródeł niż rosyjskie. Dzięki temu miałyby być możliwe w tym roku wspólne zakupy gazu. Udział w tym projekcie będzie dla wszystkich krajów dobrowolny. Analitycy nie wykluczają jednak, że mogą pojawić się trudności z szybkim uruchomieniem oraz realizacją tego programu, zwłaszcza jeśli chodzi o pozyskanie odpowiedniej ilości gazu.

Komisarz Simson stwierdziła, że wspólne działanie krajów UE pozwoli uzyskać dostęp do dostaw niedostępnych inną drogą. „Na światowym rynku dostępne są ograniczone ilości gazu na ten rok. A niektóre z nich pojawiają się na rynku tylko dzięki decyzjom politycznym” – powiedziała, wskazując na porozumienie między USA a UE. Dzięki niemu Stany Zjednoczone dostarczą dodatkowe 15 mld mld m3 skroplonego gazu ziemnego do Europy. Dla porównania, każdego roku UE importuje z Rosji 155 mld m3 gazu.

Szansą dla krajów członkowskich powinno być w większości wykorzystywanie odnawialnych źródeł wraz z jednoczesną oszczędnością energii, dzięki czemu oczekiwane zapotrzebowanie na gaz spadnie o 30% do 2030 r., co byłoby zgodne z celami UE dotyczącymi zmian klimatycznych.

Póki co, w krótkoterminowej perspektywie, Europa pozostaje jednak uzależniona od paliw kopalnych. W związku z tym UE uzgodniła przepisy, które zobowiązują do napełniania przed zimą krajowych magazynów gazu na poziomie 80%, co ma stanowić poduszkę bezpieczeństwa na wypadek dalszych zawirowań związanych z dostawami paliw kopalnych.