Dla kogo?

Dla przemysłu i przedsiębiorstw

Dla rolników

Odkup energii z instalacji OZE

Jak działa odkup energii z OZE?

Właściciele OZE, których celem jest zmaksymalizować swoje zyski z inwestycji, stają przed szeregiem bardzo ważnych pytań:

– Jaki sposób sprzedaży energii elektrycznej zapewni mi największe przychody?
– Jakie oferty są na rynku?
– Czy mogę uzyskać lepsze warunki niż obecnie?
– Jakie kroki muszę podjąć, by korzystać z pełnego potencjału swojej instalacji poprzez jej integrację z hurtowym rynkiem energii?
– Z jaką firmą współpracować, by przy jak najniższym ryzyku i wysiłku osiągnąć jak największy zysk?
– Jakich zapisów unikać w umowach o odkup energii z OZE?

Jednym z najbardziej popularnych mechanizmów wsparcia właścicieli OZE jest system aukcyjny. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki organizuje aukcje, w których wyłaniani są wytwórcy, którzy są w stanie zaoferować sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła po jak najniższej cenie, jednak nie wyższej niż „cena referencyjna”, publikowana w rozporządzeniu właściwego ministra.
Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję wsparcia przez najbliższe 15 lat, jednak warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Przede wszystkim, udzielane wsparcie i miejsce sprzedaży energii różni się w zależności od mocy instalacji.
Wszyscy wytwórcy, którzy wygrali aukcję, wchodzą w tzw. kontrakt różnicowy (ang.: Contract for Difference – CfD), czyli zdobywają prawo do otrzymywania „ujemnego salda”. Ujemne saldo jest to dopłata do każdej wygenerowanej MWh, która wynika z różnicy pomiędzy ceną aukcyjną a średnią dobową ceną energii elektrycznej z Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii, czyli ceną z indeksu TGeBase dla danego dnia.
Różnica wynikająca z ujemnego salda wypłacana jest przez spółkę Zarządca Rozliczeń S.A., czyli spółkę Skarbu Państwa pełniącą funkcję operatora rozliczeń energii odnawialnej (OREO).

Jakie rozwiązanie może być najlepsze?

Właściciele instalacji o mocy poniżej 500 kW otrzymują wsparcie z urzędu za pośrednictwem tzw. sprzedawcy zobowiązanego. Jednak w przypadku instalacji powyżej 500 kW sprzedawca zobowiązany nie ma obowiązku odkupu energii, wtedy wytwórcy muszą szukać innego miejsca zbytu.

Wartym przemyślenia rozwiązaniem jest umowa PPA, zgodnie z którą spółka obrotu będzie sprzedawać wytworzoną energię w instalacji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Warszawie. Zaletą tego modelu jest to, że z jednej strony gwarantuje on wytwórcy przez kolejne 15 lat stałe wsparcie z systemu aukcyjnego, a z drugiej strony, dzięki współpracy ze spółką obrotu, pozwala na osiągnięcie dodatkowych przychodów poprzez „urynkowienie” energii i uczestnictwo w krótkoterminowym obrocie energii na giełdzie. Jednak by z niego skorzystać trzeba jednak znaleźć odpowiednią spółkę obrotu, która nie tylko zaoferuje wytwórcy dobry sposób rozliczania jego energii, ale również kompleksowo przeprowadzi go przez skomplikowany proces sprzedaży aukcyjnej i pomoże mu spełnić wiele wymagań administracyjnych.

Na co zwrócić uwagę? Jakie usługi wsparcia dla właścicieli OZE są oferowane na rynku? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Parsymonii, obecnej od wielu lat na polskim rynku firmą zajmującą się doradztwem w obrotem energii elektrycznej z OZE, a także kompleksową obsługą przedsiębiorców pragnących zwiększyć przychody ze swoich instalacji.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

Umów się na 20 minutową bezpłatną konsultację