Dla kogo?

Dla przemysłu i przedsiębiorstw

Usługi DSR (czasowa redukcja poboru mocy)

Czym jest usługa Demand Side Response?

 • Przesunięciu poboru energii w inne pory dnia

 • Zmianie punktów pracy pomocniczych elementów procesu, które nie mają bezpośredniego wpływu na produkcję

 • Zbuforowaniu procesu produkcji – akumulacja energii w obiektach chłodniczych lub wykorzystanie zapasów magazynowych

 • Wykorzystaniu na własne potrzeby generacji energii elektrycznej z posiadanych źródeł wytwórczych

Do kogo kierujemy DSR?

Usługę DSR kierujemy do wszystkich odbiorców przemysłowych, którzy mogą przesunąć część poboru energii elektrycznej w inne pory dnia w stosunku do swojego standardowego profilu, pomagając w ten sposób w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Jakie są korzyści?

 • Otrzymanie wynagrodzenia za gotowość do redukcji

 • Otrzymanie wynagrodzenia z tytułu redukcji mocy

 • Aktywny udział w stabilizacji cen energii elektrycznej

 • Brak kosztów implementacji i wzrost bezpieczeństwa energetycznego

 • Wynagrodzenie należne nawet w przypadku wprowadzenia stopni zasilania

 • Bezpłatny dostęp online do systemu wizualizacji danych

 • Innowacyjny charakter usługi wyróżniający w stosunku do konkurencji

 • Współpraca z liderem usług typu DSR w Polsce

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS