Dla kogo?

Dla deweloperów i zarządców nieruchomości

Dla przemysłu i przedsiębiorstw

Audyty energetyczne

Po co przeprowadza się audyty energetyczne przedsiębiorstwa?

W Parsymonii przeprowadzamy audyty energetyczne, których celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia i wykorzystania mediów danego przedsiębiorstwa, budynku, zespołu budynków lub instalacji przemysłowej, handlowej, czy publicznej. Dokładnie określamy, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Finalnie, informujemy audytowane przedsiębiorstwo o wynikach.

Celem audytu jest przede wszystkim określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności.
Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii elektrycznej, gazu oraz innych nośników energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze dla konkretnego przypadku.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

  • Inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku

  • Stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii

  • Ocenę opłacalności każdej z metod

  • Wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu

Audyt energetyczny nie jest podstawą do prowadzenia robót zaleconych, ale stanowi założenia do projektu modernizacji budynku lub instalacji.

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskują Państwo profesjonalne i niezależne stanowisko dla każdego rodzaju modernizacji oraz wyliczenia dotyczące: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności.

Celem audytu energetycznego jest dostarczyć dobre podstawy dla decydentów do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

Umów się na 20 minutową bezpłatną konsultację

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS