Dla kogo?

Dla samorządów i instytucji publiczny

Dla rolników

Organizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę

Jak zorganizować zamówienie publiczne?

Przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawcę mediów (energia elektryczna, gaz) polega na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wymagane będzie też świadczenia usług doradczych przed i w trakcie trwania postępowania.
Parsymonia dzięki opracowaniu takiej dokumentacji może również przeprowadzenie postępowania w imieniu Zamawiającego.

Dokumentacja, która jest przygotowywana w ramach przygotowania przetargu na dostawę energii elektrycznej lub gazu to:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zawierająca m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
  • formularz cenowy oraz formularz ofertowy;
  • wzory oświadczeń składanych przez wykonawców;
  • wzory umów na dostawę energii elektrycznej lub gazu zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo energetyczne i Kodeksu cywilnego;
  • szacunkowa wartość zamówienia.

Istotnym elementem przed ogłoszeniem postępowania jest przegotowana przez Parsymonia analiza cen energii elektrycznej oraz gazu na rynku, której celem jest wybór odpowiedniego momentu ogłoszenia przetargu i otwarcia ofert. Parsymonia w ramach świadczonej usługi wraz z Zamawiającym wypracuje dopasowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego model zakupowy oraz określi cele.

Jak wygląda współpraca?

Współpraca, którą przewidujemy w ramach przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz gazu, to:

  • Świadczenie usług doradczych w trakcie trwania postępowania oraz przez jego ogłoszeniem tzn. przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu; przygotowaniu projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców; niezbędną modyfikację dokumentów przetargowych; udział w pracach komisji przetargowej; formalną i merytoryczną ocenę ofert; przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym wykluczenie wykonawców i odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania.

  • Przeprowadzenie postępowania w imieniu Zamawiającego tzn. przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w imieniu Zamawiającego; przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytania wykonawców; niezbędne modyfikacje dokumentów przetargowych; powołanie komisji przetargowej lub udział w pracach komisji przetargowej; formalną i merytoryczną ocenę ofert; dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym wykluczenie wykonawców i odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania.

Efektem naszych działań jest wybór najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w przetargu, oraz zawarcie przez Zamawiającego umowy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej. Ponadto w ramach usługi Parsymonia przeprowadzi optymalizacji dystrybucji elektrycznej która może zmniejszyć koszty zakupy energii elektrycznej nawet o 60 zł/MWh.

Dla naszych klientów zapewniamy również, niezbędną pomoc w zakresie wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów lub przeprowadzenie tego procesu w imieniu Zamawiającego oraz nadzór nad procesem TPA w imieniu Zamawiającego.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

Umów się na 20 minutową bezpłatną konsultację

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS