Dla kogo?

Dla przemysłu i przedsiębiorstw

Pomoc w sporach z firmami energetycznymi

Jak rozwiążemy Twoje spory z firmami energetycznymi?

Parsymonia kompleksowo pomaga we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego, w tym m.in. w sprawach inwestycji w infrastrukturę, realizacji obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii i paliw oraz uprawnień do emisji. Reprezentujemy klientów w sporach regulacyjnych, dotyczących nakładania kar pieniężnych, przyłączania do sieci, stosowania taryf, wyznaczania operatorów sieciowych, rozliczenia pomocy publicznej.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Obserwując stale rosnącą liczbę obowiązków nakładanych na przedsiębiorców energetycznych i odbiorców, a także różne formy zachęt adresowanych do uczestników rynku energetycznego, w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniamy praktyczne skutki obowiązujących przepisów. Łączymy wiedzę na temat przepisów prawa ze znajomością praktycznych i biznesowych aspektów funkcjonowania rynków energii i paliw. Pomagamy dostosować się do nowych przepisów i zarządzać ryzykiem prawnym związanym ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. Porady dla klientów w sprawach energetycznych uwzględniają regulacje sektorowe, prawo cywilne, handlowe, podatkowe, są przeznaczone zmyślą o potrzebach klientów.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS